Why's VAMED Year-2

ขณะนี้ปิดรับการสำรองที่นั่งแล้ว ... ท่านสามารถติดตามชมบรรยากาศของงานสัมมนาได้ ที่นี่

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

วันที่ 3-4 กันยายน 2561
ณ.ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช นิด้า กรุงเทพฯ

>> กำหนดการประชุม

>> รายละเอียดหลักสูตร