กิจกรรมปี ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ในฐานะประธานการประชุมยุทธศาสตร์

  • งานสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี ของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า
  • งานเปิดตัวห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์และศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเมื่อ วันที่5 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคนทั้งบุคคลสำคัญ นักการทูต นักวิชาการและสื่อสารมวลชนรวมทั้งครอบครัวของท่านดร. ถนัด คอมันตร์ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734449293279879.1073741958.432605116797633&type=3
  • โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร “คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไกล สู่ AEC”, 26-27 สิงหาคม 2557 
  • งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ตลาดอาเซียน: การค้าและการลงทุน” ในวันที่ ๑๖ กันยายน 
  • โครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการ SME ไทยพร้อมสู่ AEC “เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน: เจาะตลาดการค้าการลงทุนในเวียดนาม